Git 清理项目中的大文件

首先通过rev-list来找到仓库记录中的大文件:git rev-list --objects --all | grep "$(git verify-pack -v .git/objects/pack/*.idx | sort -k 3 -n | tail -5 | awk '{pr...

Git 基于分支创建分支

基于远程仓库创建新分支git branch branch_name remote_name/branch基于远程仓库创建新分支并且切换到新分支git checkout -b branch_name remote_name/branch获取上次提交hashgit rev-parse HEAD -...